Hertshoornweegbree

Hertshoornweegbree is een plant uit de weegbreefamilie. In Nederland valt deze soort vooral aan te treffen in duinen, zeedijken en kwelders. In het verleden werd deze plant gegeten als groente! In de zomer … Lees meer →

Gewone pendelvlieg

De gewone pendelvlieg wordt gerekend tot de familie der zweefvliegen. In Nederland valt dit insect veelvuldig aan te treffen. Deze soort heeft een voorkeur voor tamelijk vochtige graslanden nabij struiken of bosranden. … Lees meer →

Muskuskaasjeskruid

Muskuskaasjeskruid is een plant uit de kaasjeskruidfamilie. In Nederland komt deze soort vrij algemeen voor. Zeker in bermen en grassige gebieden valt muskuskaasjeskruid frequent te zien. Deze plant is oorspronkelijk afkomstig uit de … Lees meer →

Grote klaproos

Grote klaproos is een plant uit de familie der papavers. In Nederland is deze soort wijd verbreid, behalve in het noordoosten. Vooral langs bermen en op bouwland valt deze plant te vinden.  In de … Lees meer →

Gewone rolklaver

Gewone rolklaver is een plant uit de familie der vlinderbloemen. In Nederland is deze soort inheems en wijdverbreid, van de duinen tot en met het zuiden van Limburg. Het icarusblauwtje, de sint-jansvlinder … Lees meer →

Gewone margriet

Gewone margriet is een opvallende plant uit de familie der composieten. Ook veel bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders zijn dol op exemplaren van deze soort. Dit wordt veroorzaakt door de nectar van de … Lees meer →

Witte klaver

Witte klaver is een plant uit de familie der vlinderbloemen. Deze soort is vooral te vinden in grassige stroken en gebieden. Witte klaver is voor honingbijen een uiterst belangrijke plant. Ook … Lees meer →

Kegelbijvlieg

De kegelbijvlieg wordt gerekend tot de zweefvliegen. In Nederland komt deze soort veel voor. Dit insekt speelt een grote rol qua bloembestuiving. In het noordelijk gedeelte van het Langeveld zag … Lees meer →