Hertshoornweegbree

Hertshoornweegbree, 8 juli 2024

Hertshoornweegbree is een plant uit de weegbreefamilie. In Nederland valt deze soort vooral aan te treffen in duinen, zeedijken en kwelders. In het verleden werd deze plant gegeten als groente!

In de zomer van 2024 zag ik in de uiterste punt van het noordelijke gedeelte van Het Langeveld deze plant tot mijn verrassing staan. Niettemin was ik geenszins de eerste die deze plant in Het Langeveld aantrof. Die eer valt toe aan Dominic Dijkshoorn. In 2018 spotte hij deze soort namelijk als allereerste in mijn natuurgebied, gezien de gegevens van Waarneming.nl. 

Zie verder https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertshoornweegbree, https://www.denoudekastanje.be/producten/plantgoed/groenten-en-vruchten/219-hertshoornweegbree-plantago-coronopus, https://waarneming.nl/species/7203/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertshoornweegbree en https://en.wikipedia.org/wiki/Plantago_coronopus.

Reacties zijn gesloten.