Zilverschoon

Zilverschoon is een plant uit de rozenfamilie. Vooral in grassige gebieden en duinvalleien valt deze plant in Nederland veelvuldig aan te treffen. Niettemin zag ik pas in 2020 voor het … Lees meer →

Bessenschildwants

Bessenschildwantsen kunnen in Nederland veelvuldig worden gespot. Deze insecten leven volgens deskundigen in kruidenrijke biotopen, zoals bloemrijke graslanden en parken. Ik zag en fotografeerde in april 2020 voor het eerst … Lees meer →

Crocus Sieberi

De sneeuwkrokus is een uit Griekenland afkomstige soort. In Nederland is deze plant uiterst zeldzaam. Verrassenderwijs zijn in de provincie Groningen nog de meeste exemplaren van deze soort te vinden. In de Bollenstreek … Lees meer →

Ciara

De storm die 9 februari 2020 onder de naam Ciara over Nederland raasde, werd (ook) in het Langeveld een aantal bomen teveel. Een groot verlies, maar het zullen paradijsjes worden voor boomzwammen. En … Lees meer →

Bosschildmos

Bosschildmos behoort tot de korstmossen. Deze soort komt in Nederland vrij algemeen voor en in duinbossen zelfs zeer algemeen. In het Langeveld trof ik in de winter van 2020 in een … Lees meer →

Rupsendoder

De rupsendoder is een paddenstoel die in Nederland geregeld valt te zien, met name in grasland. Deze zwam wordt weleens een vleeseter genoemd. Dit komt omdat deze soort niet op (zand)grond groeit, maar … Lees meer →