Veldrus

Veldrus is een plant die in Nederland vrij algemeen voorkomt. Vooral in de nabijheid van beekjes en in natte graslanden valt deze soort veelvuldig te vinden. In het Langeveld spotte Jelle … Lees meer →

Akkervergeet-me-nietje

Akkervergeet-mij-nietje is in Nederland wijdverbreid. Deze soort wordt gerekend tot de pionierplanten. Op omgewerkte grond, maar ook in bermen en parken, kan het in de zomer door zijn opvallende bloemen gemakkelijk worden gespot. In het … Lees meer →

Moerasrolklaver

Moerasrolklaver wordt gerekend tot de familie der vlinderbloemen. Deze plant is te vinden in ruigten en vochtige graslanden. Bijzonder is dat deze (symbiotische) soort niet leeft van stikstof uit de … Lees meer →

Gewone brunel

Gewone brunel is een in Nederland veel voorkomende plant uit de familie der lipbloemen. Zeker in vochtige en grassige gebieden kan deze soort veelvuldig worden gespot. In het Langeveld zijn … Lees meer →

Gamma-uil

De gamma-uil is een in Nederland veel voorkomende nachtvlinder die ook overdag actief naar nectar zoekt. Deze vlinder komt in april vanuit het Middellandse Zee-gebied gefladderd. Nakomelingen vertrekken in oktober naar het … Lees meer →