Hazenpootje

Het hazenpootje maakt deel uit van de bijna honderd inktzwamsoorten die momenteel in Nederland voorkomen. Hazenpootjes vallen veelvuldig aan te treffen, met name op houtsnippers. Bijzonder aan hazenpootjes is het … Lees meer →

Welriekende jasmijn

Welriekende jasmijn doet het in Nederland goed als tuinplant. In verwilderde staat wordt deze sierheester zeer zelden aangetroffen. Deze sierheester wordt ongeveer drie meter hoog. De in het late voorjaar bloeiende bloemen … Lees meer →

Chinese bruidssluier

De Chinese bruidssluier is een slingerplant uit de duizendknoopfamilie. In Nederland is deze soort tamelijk populair als tuinplant. Vooral in de duinen valt de Chinese bruidssluier ook verwilderd aan te treffen. Deze … Lees meer →

Distelvlinder

Distelvlinders kunnen in Nederland geregeld worden gezien. Deze dagvlinder is in staat om op meer dan één kilometer hoogte te vliegen, met een snelheid van vijftig kilometer per uur! In … Lees meer →

Bruine kiekendief

Bruine kiekendieven komen voor in waterrijke gebieden. De laatste decennia is deze roofvogel ook steeds meer te zien boven akkerland en rietvelden. Na een triest dieptepunt van slechts honderd broedparen … Lees meer →

Rouwkwikstaart

De rouwkwikstaart is een in Nederland weinig voorkomende zangvogel. Aan de westelijke kust kunnen vooral in het voorjaar weleens rouwkwikstaarten worden gespot. De rouwkwikstaart vertoont een grote gelijkenis met de witte kwikstaart. Een aantal … Lees meer →

Waterhoen

Het waterhoen wordt gerekend tot de familie der rallen. In Nederland is deze vogel het meest te zien in Zuid-Holland. Het aantal waterhoentjes neemt in Nederland al decennia af. Voor … Lees meer →