Blauwe kaaszwam

De blauwe kaaszwam is in Nederland een veelvoorkomende schimmel. Deze soort wordt wel de zwam van de Hollandse zandgronden en duinen genoemd. Deze schimmel wordt vooral aangetroffen op dode boomstammen en op de … Lees meer →

Zanddoorntje

Het zanddoorntje wordt gerekend tot de familie der doornsprinkhanen. Dit insect komt in Nederland veel voor, zeker aan de kust. Opmerkelijk is het feit dat deze soort geen geluid produceert. In … Lees meer →

Viltinktzwam

De nodige viltinktzwammen kunnen worden gevonden in Nederland. Deze schimmel groeit vooral op dode takken, stammetjes en stronken van loofbomen. In het noordelijk deel van het Langeveld zag ik in … Lees meer →

Ruwe pissebed

In Nederland wemelt het van de ruwe pissebedden. Deze cultuurvolger is een ware kosmopoliet die echter vanuit Europa aan zijn zegetocht begon. Deze soort leeft het liefste in vochtige gebieden. Ook in kelders en … Lees meer →

Plooivoetstuifzwam

De plooivoetstuifzwam valt in Nederland veelvuldig aan te treffen. Vooral in bossen, graslanden en bermen is deze prachtige schimmelsoort gedurende de herfst vaak te zien. In het Langeveld zag ik oktober … Lees meer →

Parelhoenchampignon

De parelhoenchampignon wordt het vaakst aangetroffen aan de Nederlandse kust. Vooral in of nabij loofbossen kan deze schimmel in de herfst worden waargenomen.  In het noordelijke deel van het Langeveld zag ik … Lees meer →

Populiermelkzwam

De populiermelkzwam is een in Nederland vrij frequent voorkomende schimmel. Deze soort leeft in symbiose met diverse loofbomen, waaronder wilgen en elzen. In het noordelijk deel van het Langeveld spotte … Lees meer →

Wilde reseda

Wilde reseda is een in Nederland vrij veel voorkomende plant. Vooral langs rivieren en spoorlijnen valt deze soort frequent aan te treffen. Ook in de Hollandse duinen tot het Noordzee … Lees meer →