Week oorzwammetje

Week oorzwammetje is een in Nederland veel voorkomende plaatjeszwam. Zeker ook aan de Hollandse kust valt deze zwam frequent te vinden. Dit opvallende zwammetje zag ik december 2019 voor het eerst van … Lees meer →

Gewoon purpersteeltje

Gewoon purpersteeltje wordt gerekend tot de pioniersmossen. In Nederland valt deze soort veelvuldig aan te treffen, ook in stedelijke gebieden. Dit mos is bovendien uitstekend bestand tegen luchtvervuiling. In het noordelijk deel van … Lees meer →

Bleekgele bundelzwam

De bleekgele bundelzwam behoort tot de plaatjeszwammen. Deze schimmelsoort groeit op dood hout, doorgaans van loofbomen. In Nederland zijn bleekgele bundelzwammen tamelijk frequent te zien, met name in plantsoenen en parken. In het zuidelijk … Lees meer →

Schubbige bundelzwam

De schubbige bundelzwam is een alledaagse verschijning in Nederland. Vooral in parken en loofbossen valt deze paddenstoel veelvuldig te zien. De schubbige bundelzwam groeit op levend hout, tot de boom of heester … Lees meer →

Geschubde inktzwam

Geschubde inktzwammen groeien uitbundig in Nederland, vooral in de zomer en herfst. Werkelijk overal is deze soort te vinden, zelfs tussen de straatstenen! In het noordelijke deel van het Langeveld zag ik … Lees meer →

Paardenbijter

De paardenbijter is een echte libel die tot de familie der glazenmakers wordt gerekend. Deze in Nederland wijdverbreide soort valt vooral van augustus tot en met oktober veelvuldig te zien. Ook … Lees meer →