Duinrus

Duinrus is een pioniersplant uit de russenfamilie. Op de waddeneilanden kan deze soort veelvuldig worden waargenomen. In de rest van Nederland mag men van geluk spreken als een exemplaar van de duinrus wordt … Lees meer →

Donzige korstzwam

Donzige korstzwammen zijn in Nederland zeer alledaagse schimmels. Ze zijn vooral te vinden in loofbossen. In een dergelijke biotoop gedijen ze op dode boomstammen en afgevallen takken.  In het Langeveld zag ik … Lees meer →

Witkopschorsmos

Het witkopschorsmos is geen mos, maar een korstmos. In Nederland valt dit merkwaardige organisme geregeld te vinden, vooreerst in kustduinen en bossen. Tegenwoordig wordt deze soort ook steeds vaker aangetroffen … Lees meer →

Eikenbloedzwam

De eikenbloedzwam is in Nederland een alledaagse verschijning. Deze schimmelsoort leeft op stammetjes en afgevallen takken in loofbossen. Vooral eiken zijn erg in trek bij deze zwam.  Ook in het Langeveld … Lees meer →

Kaneelkleurige melkzwam

Kaneelkleurige melkzwammen kunnen in Nederland veelvuldig worden aangetroffen. Vooral in loofbossen zijn ze vaak te zien. Daar leeft deze schimmelsoort (vooral) in symbiose met eikenbomen.  In het Langeveld spotte ik deze zwam in … Lees meer →