Veldrus

Veldrus, 10 juli 2020

Veldrus is een plant die in Nederland vrij algemeen voorkomt. Vooral in de nabijheid van beekjes en in natte graslanden valt deze soort veelvuldig te vinden.

In het Langeveld spotte Jelle van Dijk als eerste deze plant in 2013. In het noordelijke deel van dit natuurgebied schatte hij het aantal exemplaren van deze soort op 10.000! Zes jaar later zag Bart Dijkstra op ongeveer dezelfde plek 1000 veldrussen staan.

In het zuidelijke deel van het Langeveld trof ik in de zomer van 2020 tot mijn verbazing ook een aantal exemplaren van deze soort aan, zonder die verder zeer precies te tellen.

Weetjes over veldrussen zijn te vinden op https://wilde-planten.nl/veldrus.htm; http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=flora_nl_v2&id=466&menuentry=soorten en https://www.floravannederland.nl/planten/veldrus.

Reacties zijn gesloten.