Borstelbies

Borstelbies is een plant die wordt gerekend tot de cypergrassen. Deze soort valt in de duinen en aangrenzende laagveengebieden frequent aan te treffen. Daarbuiten is deze soort in Nederland zeer zeldzaam.  … Lees meer →

Dwergzegge

Dwergzegge is een kruid uit de familie der cypergrassen. In Nederland geldt deze soort als zeldzaam tot zeer zeldzaam, behalve in de duingebieden.  In het Langeveld werd dit kruid in … Lees meer →

Rood guigelheil

Rood guichelheil wordt gerekend tot de sleutelbloemenfamilie. In het noordelijk deel van Europa is het een van weinige planten met scharlakenrode bloemblaadjes. In het Langeveld trof Marcel Hospers deze plant als … Lees meer →

Veldrus

Veldrus is een plant die in Nederland vrij algemeen voorkomt. Vooral in de nabijheid van beekjes en in natte graslanden valt deze soort veelvuldig te vinden. In het Langeveld spotte Jelle … Lees meer →

Akkervergeet-me-nietje

Akkervergeet-mij-nietje is in Nederland wijdverbreid. Deze soort wordt gerekend tot de pionierplanten. Op omgewerkte grond, maar ook in bermen en parken, kan het in de zomer door zijn opvallende bloemen gemakkelijk worden gespot. In het … Lees meer →

Moerasrolklaver

Moerasrolklaver wordt gerekend tot de familie der vlinderbloemen. Deze plant is te vinden in ruigten en vochtige graslanden. Bijzonder is dat deze (symbiotische) soort niet leeft van stikstof uit de … Lees meer →