Wilde reseda

Wilde reseda is een in Nederland vrij veel voorkomende plant. Vooral langs rivieren en spoorlijnen valt deze soort frequent aan te treffen. Ook in de Hollandse duinen tot het Noordzee … Lees meer →

Duinrus

Duinrus is een pioniersplant uit de russenfamilie. Op de waddeneilanden kan deze soort veelvuldig worden waargenomen. In de rest van Nederland mag men van geluk spreken als een exemplaar van de duinrus wordt … Lees meer →

Helm

Helm is een vaste plant die behoort tot de grassenfamilie. In Nederland valt deze soort (bijna) uitsluitend aan de kust aan te treffen. Helm wordt ook weleens duingras genoemd en staat te boek … Lees meer →

Borstelbies

Borstelbies is een plant die wordt gerekend tot de cypergrassen. Deze soort valt in de duinen en aangrenzende laagveengebieden frequent aan te treffen. Daarbuiten is deze soort in Nederland zeer zeldzaam.  … Lees meer →

Dwergzegge

Dwergzegge is een kruid uit de familie der cypergrassen. In Nederland geldt deze soort als zeldzaam tot zeer zeldzaam, behalve in de duingebieden.  In het Langeveld werd dit kruid in … Lees meer →

Rood guigelheil

Rood guichelheil wordt gerekend tot de sleutelbloemenfamilie. In het noordelijk deel van Europa is het een van weinige planten met scharlakenrode bloemblaadjes. In het Langeveld trof Marcel Hospers deze plant als … Lees meer →

Veldrus

Veldrus is een plant die in Nederland vrij algemeen voorkomt. Vooral in de nabijheid van beekjes en in natte graslanden valt deze soort veelvuldig te vinden. In het Langeveld spotte Jelle … Lees meer →