Blauwe kaaszwam

De blauwe kaaszwam is in Nederland een veelvoorkomende schimmel. Deze soort wordt wel de zwam van de Hollandse zandgronden en duinen genoemd. Deze schimmel wordt vooral aangetroffen op dode boomstammen en op de … Lees meer →

Viltinktzwam

De nodige viltinktzwammen kunnen worden gevonden in Nederland. Deze schimmel groeit vooral op dode takken, stammetjes en stronken van loofbomen. In het noordelijk deel van het Langeveld zag ik in … Lees meer →

Plooivoetstuifzwam

De plooivoetstuifzwam valt in Nederland veelvuldig aan te treffen. Vooral in bossen, graslanden en bermen is deze prachtige schimmelsoort gedurende de herfst vaak te zien. In het Langeveld zag ik oktober … Lees meer →

Parelhoenchampignon

De parelhoenchampignon wordt het vaakst aangetroffen aan de Nederlandse kust. Vooral in of nabij loofbossen kan deze schimmel in de herfst worden waargenomen.  In het noordelijke deel van het Langeveld zag ik … Lees meer →

Populiermelkzwam

De populiermelkzwam is een in Nederland vrij frequent voorkomende schimmel. Deze soort leeft in symbiose met diverse loofbomen, waaronder wilgen en elzen. In het noordelijk deel van het Langeveld spotte … Lees meer →

Reuzenchampignon

Reuzenchampignons zijn vooral te vinden in loofbossen en op humusrijke grond. Over de verspreiding van deze schimmel in Nederland is kennelijk geen consensus. Volgens Soortenbank zijn reuzenchampignons zeldzaam, maar Waarneming.nl beweert dat … Lees meer →

Donzige korstzwam

Donzige korstzwammen zijn in Nederland zeer alledaagse schimmels. Ze zijn vooral te vinden in loofbossen. In een dergelijke biotoop gedijen ze op dode boomstammen en afgevallen takken.  In het Langeveld zag ik … Lees meer →