Posthoornslak

De posthoornslak valt vrij frequent in Nederland aan te treffen, maar bijna uitsluitend in of nabij zoet water. Deze longslak eet over het algemeen algen en rottende organismen. In het … Lees meer →

Grote aardslak

De grote aardslak behoort tot de naaktslakken. Mogelijk is dit weekdier oorspronkelijk afkomstig uit Italië. Momenteel komt deze slak algemeen in Nederland voor. In het Langeveld zag ik een grote … Lees meer →

Gewone wegslak

In het Langeveld zie ik deze tweeslachtige slak geregeld, zeker bij vochtig weer. In het bosgebied alsmede in de grasvlakten aan weerszijden van de duinbeek zijn er dan verbazingwekkend veel gewone … Lees meer →

Wijngaardslak

Wijngaardslakken heb ik in het Langeveld op regenachtige zomerdagen vooral ter hoogte van Gijs Kokkieshoek (Amsterdamse Waterleidingduinen) opvallend vaak gezien. De reden waarom ze hier zoveel voorkomen, is mij niet bekend. In … Lees meer →