Plooivoetstuifzwam

De plooivoetstuifzwam valt in Nederland veelvuldig aan te treffen. Vooral in bossen, graslanden en bermen is deze prachtige schimmelsoort gedurende de herfst vaak te zien. In het Langeveld zag ik oktober … Lees meer →

Parelhoenchampignon

De parelhoenchampignon wordt het vaakst aangetroffen aan de Nederlandse kust. Vooral in of nabij loofbossen kan deze schimmel in de herfst worden waargenomen.  In het noordelijke deel van het Langeveld zag ik … Lees meer →

Populiermelkzwam

De populiermelkzwam is een in Nederland vrij frequent voorkomende schimmel. Deze soort leeft in symbiose met diverse loofbomen, waaronder wilgen en elzen. In het noordelijk deel van het Langeveld spotte … Lees meer →

Wilde reseda

Wilde reseda is een in Nederland vrij veel voorkomende plant. Vooral langs rivieren en spoorlijnen valt deze soort frequent aan te treffen. Ook in de Hollandse duinen tot het Noordzee … Lees meer →

Reuzenchampignon

Reuzenchampignons zijn vooral te vinden in loofbossen en op humusrijke grond. Over de verspreiding van deze schimmel in Nederland is kennelijk geen consensus. Volgens Soortenbank zijn reuzenchampignons zeldzaam, maar Waarneming.nl beweert dat … Lees meer →

Duinrus

Duinrus is een pioniersplant uit de russenfamilie. Op de waddeneilanden kan deze soort veelvuldig worden waargenomen. In de rest van Nederland mag men van geluk spreken als een exemplaar van de duinrus wordt … Lees meer →

Donzige korstzwam

Donzige korstzwammen zijn in Nederland zeer alledaagse schimmels. Ze zijn vooral te vinden in loofbossen. In een dergelijke biotoop gedijen ze op dode boomstammen en afgevallen takken.  In het Langeveld zag ik … Lees meer →