Bruine kiekendief

Bruine kiekendieven komen voor in waterrijke gebieden. De laatste decennia is deze roofvogel ook steeds meer te zien boven akkerland en rietvelden. Na een triest dieptepunt van slechts honderd broedparen … Lees meer →

Rouwkwikstaart

De rouwkwikstaart is een in Nederland weinig voorkomende zangvogel. Aan de westelijke kust kunnen vooral in het voorjaar weleens rouwkwikstaarten worden gespot. De rouwkwikstaart vertoont een grote gelijkenis met de witte kwikstaart. Een aantal … Lees meer →

Waterhoen

Het waterhoen wordt gerekend tot de familie der rallen. In Nederland is deze vogel het meest te zien in Zuid-Holland. Het aantal waterhoentjes neemt in Nederland al decennia af. Voor … Lees meer →

Tjiftjaf

De tjiftjaf is een veel voorkomende zangvogel in Nederland. Deze soort is vooral te vinden in bosachtige gebieden. In het Langeveld slaagde ik er in het voorjaar van 2019 pas in … Lees meer →

Turkse tortel

Turkse tortels zijn vanaf het begin van de twintigste eeuw bezig met een indrukwekkende opmars in Europa. Hun kerngebied was Klein-Azië, maar nu staat deze vogel uit de duivenfamilie al voor de … Lees meer →

Boomleeuwerik

De boomleeuwerik wordt in Nederland vooral op de zandgronden gezien. De Veluwe vormt het belangrijkste broedgebied van de boomleeuwerik. In de duinen is er sprake van een afname van deze soort, … Lees meer →

Nijlgans

De nijlgans is afkomstig uit Afrika en is in Nederland pas sinds 1967 een broedvogel. Het aantal nijlganzen is vanaf het einde der vorige eeuw stormachtig toegenomen, ook al valt … Lees meer →

Krakeend

De krakeend was tot 1960 in Nederland een zeldzame broedvogel. Nadien heeft de populatie krakeenden een hoge vlucht genomen. Momenteel is de krakeend op een aantal plaatsen in deze delta … Lees meer →

Kokmeeuw

Het aantal kokmeeuwen neemt in Nederland sinds 1990 geleidelijk af. Toch is de kokmeeuw nog altijd de meest voorkomende meeuwensoort in deze delta. Bovendien kan Nederland claimen dat de oudste … Lees meer →

Halsbandparkiet

De uit India en Afrika afkomstige halsbandparkieten gedijen sinds de jaren zestig van de vorige eeuw goed in Nederland. Er zijn inmiddels 220 broedpaartjes en meer dan 10.000 exemplaren van deze … Lees meer →