Witkopschorsmos

Het witkopschorsmos is geen mos, maar een korstmos. In Nederland valt dit merkwaardige organisme geregeld te vinden, vooreerst in kustduinen en bossen. Tegenwoordig wordt deze soort ook steeds vaker aangetroffen … Lees meer →

Bosschildmos

Bosschildmos behoort tot de korstmossen. Deze soort komt in Nederland vrij algemeen voor en in duinbossen zelfs zeer algemeen. In het Langeveld trof ik in de winter van 2020 in een … Lees meer →

Gewoon purpersteeltje

Gewoon purpersteeltje wordt gerekend tot de pioniersmossen. In Nederland valt deze soort veelvuldig aan te treffen, ook in stedelijke gebieden. Dit mos is bovendien uitstekend bestand tegen luchtvervuiling. In het noordelijk deel van … Lees meer →

Geelsteeltje

Geelsteeltje wordt gerekend tot de bladmossen. In Nederland is deze soort in korte tijd algemeen voorkomend geworden, zeker op zandgronden. Geelsteeltje werd in 1943 voor het eerst in Nederland waargenomen en … Lees meer →

Heksenvingermos

Heksenvingermos behoort tot de korstmossen. In Nederland valt deze soort veelvuldig te zien. In het Langeveld zag ik in de winter van 2019 voor het eerst heksenvingermos groeien. Dichtbij de … Lees meer →

Zandhaarmos

Echt zandhaarmos valt in Nederland veelvuldig aan te treffen, met name in de duinen. In het noordelijk deel van het Langeveld heb ik deze soort de voorbije jaren vooral gezien … Lees meer →