Borstelbies

Borstelbies, 1 september 2021

Borstelbies is een plant die wordt gerekend tot de cypergrassen. Deze soort valt in de duinen en aangrenzende laagveengebieden frequent aan te treffen. Daarbuiten is deze soort in Nederland zeer zeldzaam. 

In het Langeveld had schrijver en florist Jelle van Dijk de primeur wat betreft het signaleren van deze soort. Zijn waarneming vond plaats in 2014. Jelle van Dijk trof in voornoemd jaar een aantal borstelbiezen aan bij een paddenpoel dichtbij het fietspad dat het Langeveld doorkruist.

Begin september 2021 trof ik een aantal exemplaren van deze soort ook op de plek waar Jelle van Dijk zeven jaar eerder zijn waarneming deed. 

Zie verder https://nl.wikipedia.org/wiki/Borstelbies; http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=flora_nl_v2&id=505&menuentry=soorten; https://www.verspreidingsatlas.nl/1159; https://www.wpd.wiki/wiki/nl/Pioniersoorten en https://waarneming.nl/gebied/photos/17637?from=2014-07-13&to=2021-09-01&sp=6905&_popup=1.

Reacties zijn gesloten.