Breedplaatstreephoed

Breedplaatstreephoed, 29 september 2022

De breedplaatstreephoed is in Nederland wijd verbreid. Deze plaatjeszwam valt in het bijzonder te vinden in gebieden met veel loofbomen. Daar groeit deze schimmel vooral op houtresten en stronken.

In het Langeveld spotte ik deze soort pas eind september 2022 voor het eerst. Nabij Het Zweefvliegveld zag ik enkele exemplaren van de breedplaatstreephoed staan. Afgaande op Waarneming.nl had ik een primeurtje!  Niet eerder was deze soort namelijk gezien en ingevoerd ten behoeve van voornoemde databank. 

Zie verder: https://www.verspreidingsatlas.nl/0099040, https://waarneming.nl/species/15031/, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Megacollybia_platyphylla_(Breedplaatstreephoed)_-_Nieuw_Leeuwenhorst,_Noordwijkerhout,_NL.jpg, http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=658 en https://nl.wikipedia.org/wiki/Breedplaatstreephoed.

Reacties zijn gesloten.