Duinrus

Duinrus, 1 september 2021

Duinrus is een pioniersplant uit de russenfamilie. Op de waddeneilanden kan deze soort veelvuldig worden waargenomen. In de rest van Nederland mag men van geluk spreken als een exemplaar van de duinrus wordt gezien.

September 2021 spotte ik vele exemplaren van deze soort in het noordelijk deel (nabij de duinbeek) van het Langeveld .  Niet eerder was deze plant in dit natuurgebied gesignaleerd, afgaande op de gegevens van Waarneming.nl. In het Langeveld zijn wel frequent veldrussen gezien. Volgens de Noordwijkse florist Jelle van Dijk begon deze plant vanuit een klein strookje bij het Zweefvliegveld in de jaren negentig aan een onstuimige opmars in het gehele noordelijke deel van het Langeveld. Ook greppelrus en pitrus zijn planten uit deze familie die geregeld in het Langeveld kunnen worden aangetroffen. 

Zie verder https://www.wilde-planten.nl/duinrus.htm; https://www.yavannah.nl/detailpagina.php?groep=wilde_planten&soortnaam=duinrus&lat=Juncus%20anceps&soortid=638&catid=1&s=1; https://www.vleet.be/nl/duinrus; https://waarneming.nl/species/119018/ en https://waarneming.nl/waarneming/view/77811597.

Reacties zijn gesloten.