Gewoon biggenkruid

Gewoon biggenkruid, 10 juli 2020

Gewoon biggenkruid is in Nederland een alledaagse verschijning. Vooral in bermen en grassige terreinen valt deze plant vaak te zien.

In het Langeveld werd gewoon biggenkruid door Wouter Bosgra als eerste gespot. Dit was in de zomer van 2011 en, naar ik aanneem, in het noordelijke deel van mijn geliefde natuurgebied.

Ik zelf zag begin juli 2020 twee exemplaren van deze soort op twee verschillende plekken in het zuidelijke deel van het natuurgebied bloeien. Drie jaar eerder had ik gewoon biggenkruid hier al eerder gefotografeerd, zo blijkt uit gegevens van Waarneming.nl.

Zie verder https://www.floravannederland.nl/planten/gewoon_biggenkruid; https://www.verspreidingsatlas.nl/0654 en https://waarneming.nl/gebied/view/17637?from=2011-07-05&to=2020-07-11&sp=6890&g=.

Reacties zijn gesloten.