Scherpe boterbloem

Scherpe boterbloem, 29 juli 2020

De scherpe boterbloem behoort tot de ranonkelfamilie. Deze plant is in Nederland veel voorkomend. Met name in weilanden, bermen en duinvalleien is dit kruid vaak te vinden.

In het Langeveld ben ik tot nu de enige geweest die deze plant heeft gespot en gefotografeerd, afgaande op gegevens van databank Waarneming.nl. In dit natuurgebied zijn ongeveer driehonderd plantensoorten aangetroffen! Een bloeiend exemplaar van deze soort signaleerde ik voor het eerst in de zomer van 2016 in het noordelijke deel van het Langeveld. Vier jaar later trof ik wederom (slechts) een scherpe boterbloem aan in eerder genoemd gedeelte van mijn geliefde wandelparadijs.

Weetjes over de scherpe botenbloem staan op https://waarneming.nl/species/7288/; https://wilde-planten.nl/scherpe%20boterbloem.htm en https://www.floravannederland.nl/planten/scherpe_boterbloem

Reacties zijn gesloten.