Witte kluifzwam

Ook al is de witte kluifzwam in Nederland wijdverbreid, in het Langeveld heb ik deze paddenstoel zelden gezien. Voor weetjes over de witte kluifzwam zie http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=216

Gewoon sterrenmos

Gewoon sterrenmos is een wijdverspreide mossoort. Ook in het Langeveld komt dit mos veel voor. Zie voor meer informatie  https://www.verspreidingsatlas.nl/2820

Bruinrode heidelibel

De foto toont een vrouwtje bruinrode heidelibel. Weetjes over deze soort zijn te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruinrode_heidelibel en http://www.natuurverenigingzuidwolde.nl/herkenningheidelibellenNVZ.html