Sneeuwklokje

Het gewone sneeuwklokje is een winterbloeier uit de narcisfamilie. Deze uit Zuid-Europa afkomstige plant raakte in Nederland gedurende de achttiende eeuw ingeburgerd. In het noordelijk deel van het Langeveld zag … Lees meer →

Groot leermos

In Nederland is groot leermos zeldzaam. Dit korstmos wordt (bijna) uitsluitend in de duinen aangetroffen. In het Langeveld was tot mijn verbazing groot leermos niet eerder gesignaleerd, gelet op de … Lees meer →

Halsbandparkiet

De uit India en Afrika afkomstige halsbandparkieten gedijen sinds de jaren zestig van de vorige eeuw goed in Nederland. Er zijn inmiddels 220 broedpaartjes en meer dan 10.000 exemplaren van deze … Lees meer →