Maarts viooltje

Weetjes over het maarts viooltje zijn te vinden op https://waarneming.nl/soort/stats/7652 en https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Maarts_viooltje  

Damhert

Gedurende bijna elke wandeling door het Langeveld zijn er wel wat rondscharrelende damherten te zien. Het mannetje op bijgevoegde foto is natuurlijk zonder meer een schoonheid! Interessante feiten over het … Lees meer →

Vroegeling

Voor informatie over deze plant zie http://www.floravannederland.nl/planten/Vroegeling en https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vroegeling

Speenkruid

Gewoon speenkruid is een algemeen in Nederland voorkomende plant uit de ranonkelfamilie. Tot nu toe (april 2018) zag ik deze voorjaarsbloeier uitsluitend in het noordelijk deel van het Langeveld dichtbij … Lees meer →

Grauwe gans

In de twintigste eeuw dreigde de grauwe gans als broedvogel te uit Nederland te verdwijnen. De laatste decennia neemt het aantal broedparen echter sterk toe. In het Langeveld heb ik … Lees meer →

Klein hoefblad

Deze plant groeit en bloeit vooral langs de Langeveldse duinbeek. Informatie over klein hoefblad valt te vinden op https://waarneming.nl/soort/info/7590 en http://www.wildebloemen.info/pages%20bloemen/K/klein%20hoefblad.php

Wilde eend

Afgaande op gegevens van Waarneming.nl worden wilde eenden zelden gesignaleerd in het Langeveld. Deze wilde eenden zag ik onlangs echter tot mijn verrassing kuieren langs de duinbeek. Informatie over deze … Lees meer →

Sterrenkroos

Sterrenkroos is een waterplant die ik recent in de Langeveldse duinbeek aantrof. Weetjes over sterrenkroos zijn te lezen op https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sterrenkroos