Kuifeend

Vanaf 1950 nam het aantal kuifeenden in Nederland aanzienlijk toe. Sinds 2000 is er nauwelijks nog een toename van deze opvallende watervogel te signaleren. In de duinen neemt het aantal … Lees meer →

Papierzwammetje

De papierzwam is in de Nederlandse loofbossen een alledaagse verschijning. Deze doorgaans wit gekleurde paddenstoel valt veelal te vinden op dode boomtakken. Ook in het Langeveld zie ik regelmatig papierzwammetjes … Lees meer →

Bleek boomvorkje

Het bleek boomvorkje behoort tot de levermossen. Wereldwijd zijn er meer dan 10.000 soorten levermossen! Het bleek boomvorkje ging in Nederland gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw door … Lees meer →

Berkenheksenbezem

De berkenheksenbezem is een schimmel die tot de paddenstoelen wordt gerekend. Deze parasitaire schimmel veroorzaakt op berken een takkige uitgroei die vooral in de winter (door de afgevallen bladeren) goed zichtbaar … Lees meer →

Groot dooiermos

Groot dooiermos is een in Nederland veel voorkomende steenkorstmos. Deze soort kan worden aangetroffen op boomstammen, maar ook op beton en asfalt. Groot dooiermos neemt door toenemende stikstofvervuiling gestadig toe. … Lees meer →