Boomleeuwerik

De boomleeuwerik wordt in Nederland vooral op de zandgronden gezien. De Veluwe vormt het belangrijkste broedgebied van de boomleeuwerik. In de duinen is er sprake van een afname van deze soort, … Lees meer →

Zalmzwam

Zalmzwammen zijn te vinden in kalkrijke loofbossen. Over de zeldzaamheid van deze soort wordt getwist. Op sommige sites staat de zalmzwam vermeld als zeldzaam, maar op bijvoorbeeld Waarneming.nl valt te … Lees meer →