Steenhommel

De steenhommel is een in Nederland veel voorkomende soort die wordt gerekend tot de familie der bijen. In het voorjaar zijn ze bij uitstek te spotten op wilgen en paardenbloemen. … Lees meer →

Veldrus

Veldrus is een plant die in Nederland vrij algemeen voorkomt. Vooral in de nabijheid van beekjes en in natte graslanden valt deze soort veelvuldig te vinden. In het Langeveld spotte Jelle … Lees meer →

Akkervergeet-me-nietje

Akkervergeet-mij-nietje is in Nederland wijdverbreid. Deze soort wordt gerekend tot de pionierplanten. Op omgewerkte grond, maar ook in bermen en parken, kan het in de zomer door zijn opvallende bloemen gemakkelijk worden gespot. In het … Lees meer →

Moerasrolklaver

Moerasrolklaver wordt gerekend tot de familie der vlinderbloemen. Deze plant is te vinden in ruigten en vochtige graslanden. Bijzonder is dat deze (symbiotische) soort niet leeft van stikstof uit de … Lees meer →

Gewone brunel

Gewone brunel is een in Nederland veel voorkomende plant uit de familie der lipbloemen. Zeker in vochtige en grassige gebieden kan deze soort veelvuldig worden gespot. In het Langeveld zijn … Lees meer →