Boomleeuwerik

Boomleeuwerik, 17 oktober 2018

De boomleeuwerik wordt in Nederland vooral op de zandgronden gezien. De Veluwe vormt het belangrijkste broedgebied van de boomleeuwerik. In de duinen is er sprake van een afname van deze soort, maar verder is de het aantal boomleeuweriken in Nederland vrij stabiel.

In het noordelijk deel van het Langeveld heb ik pas in 2018 meermaals boomleeuweriken gezien en gefotografeerd. Afgaande op de data van Waarneming.nl ben ik bepaald niet de enige die deze vogel, die geroemd wordt vanwege zijn melancholieke zang, in dit natuurgebied heeft gezien. Annelies Marijnissen was in 2008 de eerste die melding maakte van deze vogel in het Langeveld. Nadien zouden nog velen haar volgen.

Zie verder https://www.sovon.nl/nl/soort/9740 en https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/boomleeuwerik

Reacties zijn gesloten.