Bleek boomvorkje

Bleek boomvorkje, 6 januari 2018

Het bleek boomvorkje behoort tot de levermossen. Wereldwijd zijn er meer dan 10.000 soorten levermossen! Het bleek boomvorkje ging in Nederland gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw door luchtvervuiling in rap tempo achteruit. Momenteel herstelt deze mossoort zich behoorlijk en valt weer geregeld in Nederland aan te treffen.

In het Langeveld werd het bleek boomvorkje door Wouter Bosgra in 2011 gesignaleerd. Vier jaar later maakte Jelle van Dijk als eerste foto’s van deze levermossoort in het Langeveld, afgaande op de gegevens van Waarneming.nl.

Reacties zijn gesloten.