Bruine kikker

Bruine kikker, 13 augustus 2016.

Bruine kikker, 13 augustus 2016.

In het Langeveld wemelt het werkelijk van de bruine kikkers. Al in het vroege voorjaar laten zij  door luidruchtig gekwaak van zich horen, met name in de buurt van de paddenpoelen en de duinbeek is hun paringsroep dan bijkans oorverdovend. In de nazomer zijn er in de vochtigere gebieden in het Langeveld talloze kleine bruine kikkertjes te zien die in allerijl overal naar toe hupsen, vliedend voor de schoenen van de wandelaar.
Voor allerlei weetjes over de bruine kikker zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruine_kikker

http://www.ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibie%C3%ABn/Bruinekikker/tabid/1373/Default.aspx

Reacties zijn gesloten.