Elzenkrulzoom

Elzenkrulzoom, 9 augustus 2017.

De elzenkrulzoom is in Nederland een weinig voorkomende paddenstoel. Onlangs zag ik in het zuidelijke deel van het Langeveld voor het eerst deze paddenstoel. Een achttal exemplaren van deze soort groeiden daar in de schaduw van een aantal zwarte elzen. Volgens de data van Waarneming.nl heeft Linda Smit in 2011 al eerder in het Langeveld deze paddenstoel aangetroffen en gefotografeerd, niet eens zo ver van de huidige vindplaats (2017). Haar vondst viel echter destijds niet te bevestigen door de aan Waarneming. nl verbonden mycologen.

Reacties zijn gesloten.