Kleine leeuwenklauw

Kleine leeuwenklauw, 28 april 2018

De kleine leeuwenklauw is een plant uit de rozenfamilie. In Nederland valt deze soort vooral op zandgrond aan te treffen, op kleigrond is de kleine leeuwenklauw vrij zeldzaam.

In het Langeveld werd de kleine leeuwenklauw door Vincent Kalkman (2013)  voor het eerst gezien, afgaand op gegevens van Waarneming.nl. Nadien trof ook Jelle van Dijk talrijke exemplaren van deze soort aan in het noordelijk deel van het Langeveld. In het voorjaar van 2018 zag ik een kleine leeuwenklauw bloeien in het zuidelijk deel van dit natuurgebied.

Weetjes over de kleine leeuwenklauw staan op https://waarneming.nl/foto/view/16536090, https://waarneming.nl/gebied/view/17637?from=2013-06-09&to=2018-05-11&sp=6445&g=, https://www.verspreidingsatlas.nl/0075 en http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=flora_nl_v2&id=1344&menuentry=soorten

Reacties zijn gesloten.