Kuifeend

Kuifeend, 27 januari 2018

Vanaf 1950 nam het aantal kuifeenden in Nederland aanzienlijk toe. Sinds 2000 is er nauwelijks nog een toename van deze opvallende watervogel te signaleren. In de duinen neemt het aantal kuifeenden zelfs af.

In het Langeveld werd door Luuk Punt in 2007 voor het eerst een kuifeendje gezien, afgaande op gegevens van Waarneming.nl. Nadien kwamen er geen meldingen van kuifeenden in het Langeveld binnen tot ik in januari 2018 twee vogels van deze soort zag zwemmen in een paddenpoel ongeveer halverwege het noordelijk deel van het Langeveld.

Reacties zijn gesloten.