Merel

Merel, 28 juni 2016.

Merel, 28 juni 2016.

De merel wordt gerekend tot de familie der lijsters. In Nederland is de merel een veel voorkomende broedvogel. Naar het schijnt valt er in de stedelijke gebieden sinds enkele jaren een lichte teruggang te constateren wat het aantal merels betreft.

In het Langeveld valt deze gemakkelijk herkenbare vogel veelvuldig te spotten. Het aantal geziene merels in dit gebied mag er zijn, gelet op de gegevens van Waarneming.nl. Het is echter opmerkelijk dat er volgens deze databank ongeveer net zoveel appelvinken als merels in het Langeveld zijn gesignaleerd. Een verklaring hiervoor is selectieve perceptie. De merel is een veel geziene vogel, dit in tegenstelling tot de appelvink. De neiging om de waarneming van een appelvink in het Langeveld in te voeren is daarom vele malen groter, vermoed ik.

Zie verder https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/merel en https://waarneming.nl/soort/info/150

Reacties zijn gesloten.