Oosterse anamoon

Oosterse anemoon, 18 maart 2019

De oosterse anemoon maakt deel uit van de ranonkelfamilie. Deze uit het Middellandse Zeegebied afkomstige sierplant is geenszins een zeldzaamheid (meer) in Nederland.

In het vroege voorjaar van 2019 zag ik deze fraaie plant bloeien in het uiterst noordelijke deel van het Langeveld. In dit gebied groeien opvallend veel stinzenplanten. De afgelopen jaren trof ik er onder meer daslook, donkere ooievaarsbek, armbloemig look, grote veldbies, maarts viooltje en winterakoniet aan.

De Noordwijkse auteur en florakenner Jelle van Dijk heeft al eerder op dit eigenaardige verschijnsel gewezen. Ter verklaring hiervoor kan wellicht boerderij Sasbergen dienen die ooit in de nabijheid van deze plek heeft gestaan. Deze boerderij had namelijk veel weg van een buitenplaats. De hofstede verdween in 1925, maar de  stinzenplanten zijn gebleven!

Zie : https://waarneming.nl/soort/info/6426; https://waarneming.nl/soort/stats/6426 en https://dier-en-natuur.infonu.nl/bloemen-en-planten/156014-de-oosterse-anemoon-is-een-stinzenplant.html.

Boerderij Sasbergen (Kaart Frans van den Berg).

Voor kaart (Frans van den Berg) en boerderij Sasbergen zie: Baeyens en J. Mourik, Lezen in het duin. Nagenieten van de Gouden Eeuw (Zeist 2012) pagina 97 en 98.

Jelle van Dijk & Hans van Stijn, Van Aardaker tot Zwanenbloem. Flora van de Duin- en Bollenstreek. Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk (Noordwijk 2018) pagina 62.

Reacties zijn gesloten.