Rouwkwikstaart

Rouwkwikstaart, 18 mei 2019

De rouwkwikstaart is een in Nederland weinig voorkomende zangvogel. Aan de westelijke kust kunnen vooral in het voorjaar weleens rouwkwikstaarten worden gespot. De rouwkwikstaart vertoont een grote gelijkenis met de witte kwikstaart. Een aantal biologen rekent de rouwkwikstaart zelfs tot een ondersoort van de witte kwikstaart.

In het Langeveld was het Jan Hendriks die als eerste een rouwkwikstaart fotografeerde en invoerde voor Waarneming.nl. Afgaande op de data van deze site geschiedde dit al in 2007.

In het voorjaar van 2019 zag ik tot mijn verrassing een rouwkwikstaart in het noordelijk deel van het Langeveld nabij de duinbeek. Met enig geluk slaagde ik erin een foto van dit uitermate bewegelijke vogeltje te maken.

Weetjes over de rouwkwikstaart staan op https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/rouwkwikstaart; https://nl.wikipedia.org/wiki/Rouwkwikstaart; https://www.dutchbirding.nl/dbactueel/439/witte_kwikstaart_en_rouwkwikstaart_opnieuw_bekeken; https://waarneming.nl/gebied/view/17637?from=2007-03-23&to=2019-05-18&sp=319&g=

 

Reacties zijn gesloten.