Stinkende lis

Stinkende lis, 23 december 2017

De stinkende lis is in Nederland zeer zeldzaam. Toch werd deze plant al in de zeventiende eeuw langs de Leidse Vaart waargenomen! In de huidige tijd worden stinkende lissen vooral in de zuidelijke helft van ons land af en toe gesignaleerd.

In het Langeveld werd deze soort tot nu niet eerder gezien. Zelfs niet door Jelle van Dijk die onlangs een flora van de Duin- en Bollenstreek heeft geschreven. In zijn boek worden meer dan 1100 soorten besproken die sinds 1980 in eerder genoemd gebied zijn aangetroffen. (1)

 

Noot 1  Jelle van Dijk en Hans van Stijn, Van Aardaker tot Zwanenbloem. Flora van de Duin- en Bollenstreek. Uitgave Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming Noordwijk (Noordwijk  2018).

Reacties zijn gesloten.